o pomoci
Ukrajine

Krabice
požehnania

projekty podporené SLZ

Kde sme pomohli?

 Títo ľudia sa dostávajú priamo do našich sŕdc a my im chceme podať svoju pomocnú ruku a s ňou aj svoje srdce. Odmenou je nám nesmelý úsmev na detskej tváričke a skromné „Ďakuju“ ktoré je tak podobné tomu nášmu slovenskému „ďakujem“.

Galéria

Partnerské organizácie