Strava

"Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma ... "

  • pomáhame so rozdávaním potravinového balíka „prvej pomoci“ na hranici Vyšné Nemecké
  • pomáhame so zabezpečením stravy v domácnostiach ako aj zborových, misijných či diakonických zariadeniach ECAV na Slovensku s krátkodobým či dlhodobým ubytovaním (stravu varíme my alebo si ju varia samotní ukrajinskí utečenci)
  • pomohli sme so zabezpečením bagiet a minerálok na cestu autobusom do Talianska
  • organizujeme zber trvanlivých potravín a zabezpečujeme ich rozvoz do zariadení
  • prijali sme sponzorské dary od viacerých výrobcov potravín (Ľubovnianka …) a rozviezli na hranicu či do zariadení