Vybudovanie únikového schodiska v Cirkevnej materskej škole Koráb v Liptovskom Hrádku

Jedným z rekonštrukčných projektov, podporených SLZ, bol aj projekt vybudovania únikového schodiska v CMŠ Koráb v Liptovskom Hrádku. Projekt nadväzoval na iniciatívu rozšíriť kapacitu materskej školy o ďalšiu triedu, (ktorá bola taktiež podporená Svetovým luteránskym zväzom), pričom jednou z podmienok operácie a kolaudácie druhej triedy v materskej škole, bola práve výstavba únikového schodiska.

Projekt bol úspešne zrealizovaný prostredníctvom realizácie zemných prác, založenia pätiek základov schodiska, montáže schodiska, náterov, ostatných zemných prác a následnej konštrukcie.

Nová trieda umožnila zvýšenie kapacity materskej školy na 40 detí z pôvodného počtu 20 detí, vďaka čomu bolo možné prijať aj štrnásť ukrajinských detí. Aktuálne materskú školu navštevuje 38 detí, z čoho je 8 detí ukrajinského pôvodu.

Cirkevná materská škola vytvára podmienky pre vnútromisijnú prácu s rodinami a deťmi, ktoré navštevujú materskú škola a je zároveň priestorom pre vonkajšiu misiu v rodinách, ktoré nežijú aktívny kresťanský život. „Aj z tohto dôvodu vidíme veľký prínos projektu, ktorý nám umožnil rozšíriť naše kapacity a prijať ďalšie deti do výchovno-vzdelávacieho procesu,“ dodáva dozorca cirkevného zboru.