Práca s ukrajinskými odídencami v Batizovciach, podporená Svetovým luteránskym zväzom

„Cieľom projektu bolo poskytnúť pre ubytovaných odídencov dobré zázemie na bývanie uprostred vojnového konfliktu na Ukrajine,“ približuje brat farár Miroslav Maťo situáciu, ktorá motivovala cirkevný zbor Batizovce k uchádzaniu sa o projekt SLZ.

 

Cirkevný zbor zareagoval na výzvu uchádzať sa o projekt podpory členskej cirkvi SLZ z hľadiska rozširovania jej kapacít v oblasti ľudských zdrojov. Projekt bol schválený a cirkevný zbor mohol naplno rozbehnúť aktivity pomáhajúce odídencom z Ukrajiny adaptovať sa v novej krajine už aj vďaka koordinátorom, ktorých činnosť bola podporená spomínaným projektom vo výške 15 000 EUR na 12 mesiacov. „Koordinácia viedla k integračnej pomoci počas pobytu v našich zariadeniach. Išlo v prvom rade o poskytovanie humanitárnej pomoci, ubytovania a sprostredkovania základných životných potrieb,“ ozrejmuje brat farár, „následne išlo o kontakt so slovenskými úradmi, školami, zdravotnými a sociálnymi  úradmi. Odídenci z Ukrajiny využili pomoc koordinátorov taktiež pri sprostredkovaní zamestnania (pri stretávaní sa so zamestnávateľmi) a značná časť pomoci tkvela aj v sprevádzaní odídencov v zdravotníckych zariadeniach a pri kontakte s lekárskym personálom.“

 

V tomto období sa koordinátorom v cirkevnom zbore podarilo koordinovať, administratívne zabezpečiť a sprostredkovať štúdium pre jedno dieťa v predškolskom zariadení, pre desať detí v základnej škole, pre štyroch mladých ľudí na strednej škole a pre dvoch na vysokej škole. Zamestnanie si s pomocou koordinátorov našli všetci 17 odídenci z Ukrajiny v produktívnom veku. Vzhľadom na starostlivosť o seniorov, práca koordinátorov spočívala predovšetkým v kontakte s UPSVaR a so zdravotníckymi zariadeniami, keďže medzi seniormi sú dvaja onkologickí pacienti a dvaja so špeciálnymi potrebami, ktorých bolo nutné sprevádzať k lekárom, poskytnúť im prepravnú službu a rovnako hľadať odborných lekárov, ktorí by ich mohli vyšetriť.

 

Okrem toho koordinátori realizovali voľnočasové aktivity – tvorivé dielne, výlety, spoločenské  programy, tábory pre deti počas leta či cyklistické výlety. Odídenci z Ukrajiny sa časom začlenili aj do zborového života a pravidelne navštevujú bohoslužby či aktivity pre mládež.

Význam projektu nie je možné zhrnúť do slov a čísel, ktoré by reálne odrážali vplyv na životy odídencov z Ukrajiny. Okrem základnej adresnej materiálnej pomoci a finančnej stability mohli Ukrajinci v cirkevnom zboru Batizovce vďaka koordinátorom, vedeniu zboru a ďalším dobrovoľníkom zažívať podporu v ťažkých psychických a sociálnych problémoch v dôsledku vojny, v čom im významne pomohla socializácia a prijatie do komunity spoločenstva cirkevného zboru. Neoceniteľná je aj pomoc chorým, ktorú ocenili predovšetkým onkologickí pacienti. Brat farár na záver dodáva: „Veľký vplyv ruskej propagandy má negatívny dopad pre bežný život odídencov, žiaľ, aj na Slovensku. Sú pod negatívnym tlakom  okolia, čo im spôsobuje ťažkostí v bežných situáciách života. Vďaka tomuto projektu a komunite cirkevného zboru sa podarilo pre týchto ľudí vytvoriť dobré sociálne zázemie a ochranu, podporu a prijatie. Deti a mládežníci, ktorí sa zúčastnili táborov, nikdy predtým na žiadnych táboroch neboli a teraz dostali možnosť zúčastniť sa až troch kresťanských táborov, kde pocítili kresťanskú lásku a kde dostali príležitosť spoznať Pána Boha.“