Renovácia vonkajšej a vnútornej omietky v budove bývalej fary v Sazdiciach

V Sazdiciach sa po prepuknutí vojnového konfliktu taktiež rozhodli podať pomocnú ruku odídencom z Ukrajiny a krátko po vypuknutí vojny poskytli príbytok šesťčlennej rodinke v budove bývalej evanjelickej fary. Budova však celkom nebola v ideálnom a hygienicky nezávadnom stave, preto cirkevný zbor zareagoval na výzvu požiadať o podporu Svetový luteránsky zväz v podobe uchádzania sa o 3 000 EUR, ktoré by im pomohli s menšou rekonštrukciou.

„Cieľom nášho projektu bolo zabezpečiť hygienicky čisté prostredie pre ubytovanú rodinu odídencov z Ukrajiny. Budova bývalej fary nebola viac ako rok obývaná, nebola vykurovaná. Múry boli nasiaknuté vlhkosťou, omietka opadávala najmä pod oknami. Veľmi sme si priali, aby naši priatelia z Ukrajiny mali lepšie a zdravšie podmienky na bývanie u nás. Vlhkosť sa v značnej miere objavila aj na vonkajších stenách, vďaka čomu bola fasáda značne poškodená,“ približuje sestra farárka Hanka Peničková.

Vďaka podpore od Svetového luteránskeho zväzu bola v roku 2022 zoškrabaná stará vlhká omietka a odstránené vlhké murivo vo všetkých miestnostiach. Následne bolo nanesené špeciálne murivo odpudzujúce vlhkosť, omietka a na opravené časti stien bola nanesená nová maľovka. Následne sa pokračovalo výmenou starých drevených okien za plastové a vzápätí sa pokračovalo druhou časťou projektu, teda opravou vonkajšej fasády fary. Aj v tomto prípade bola odstránená poškodená časť omietky, vyplnená omietkou odpudzujúcou vlhkosť a následne bola celá fasáda premaľovaná. „Túžili sme, aby rodinka, ktorú ku nám Pán Boh poslal bývala dôstojne a cítila sa u nás aspoň trochu ako doma,“ opisuje sestra farárka.

Pri realizácii projektu sa objavili a drobné komplikácie. „Najťažšie v našom projekte bolo zohnať murárov, ktorí by práce zrealizovali. Keď nastúpili, bolo možné realizovať opravy len vo vnútri budovy, nakoľko vonku už bolo chladné počasie. Murári nakúpili potrebný materiál aj na dokončenie omietky zvonku sľúbili, že prácu dokončia v jari. Nakoniec sa práce ešte skomplikovali kvôli výmene okien a konzultácii s KPÚ, ale vďaka Pánu Bohu sa podarilo práce ukončiť,“ konštatuje sestra farárka.

Na otázku, ako vníma zmeny bývania samotná ubytovaná rodinka, sestra farárka s radosťou odpovedá: Naša rodinka prežíva hlbokú vďačnosť za zmenu interiéru a exteriéru fary. Cítia a vnímajú, že tu nie sú nevítaní hostia, ale vnímajú, že nám  na nich záleží a aj vďaka Vám sme im mohli vytvoriť príjemnejšie prostredie pre ich nový život. SRDEČNE Vám ďakujeme. Aj Cirkevný zbor to posunulo k ochote pomáhať viac, ako sa plánovalo. Naštartovali ste pekné dielo. ĎAKUEJEM VÁM A VYPROSUJEME BOŽIE POŽEHNANIE!“