„Krabice požehnania 2“ priniesli posolstvo Božej lásky

V závere uplynulého týždňa priviezol koordinátor služby humanitárnej pomoci Bevan Stein, zamestnanec ECAV vďaka podpore zo Svetového luteránskeho zväzu, 400 krabíc požehnania na Ukrajinu. Evanjelici na Slovensku spojili sily v projekte, ktorého organizátorom bola opäť Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku: „KRABICE POŽEHNANIA 2“.

Z krabíc si môžu naši bratia a sestry vybaliť nie len materiálnu pomoc, ale najmä silné posolstvo Božej lásky. Posolstvo, ktoré vnímali darcovia, koordinátori, riaditelia škôl, členovia cirkevných zborov ale aj jednotlivci, a ktoré budú vnímať, veríme, aj príjemcovia. Brat Bevan Stein na svojom FB profile vyznal: „Nemôžeme zastaviť vojnu, ale môžeme dať rodine vedieť, že Boh sa o nich postará. Nemôžeme zabrániť tragédii, ale zúfalstvo môžeme nahradiť nádejou. Na zlo a beznádej odpovedali mnohí evanjelici krabicami plnými požehnania a modlitieb.“

Aj Lydii Tselsdorfovej z nemecko-ukrajinskej luteránskej cirkvi odovzdal koordinátor Bevan Stein 50 „Krabíc požehnania“. Projekt mal podľa jeho slov obrovský úspech! „Ďakujem všetkým, ktorí pomohli zorganizovať a poskladať tieto krabice. Príjemcovia sa rozplakali! Ďakujem!“ Tieto krabice sú symbolom lásky k našim bratom a sestrám v Kristovi na Ukrajine, ktorí si ich časti nenechávajú pre seba, ale radšej ich rozdajú vo svojom okolí a delia sa s ich obsahom, ako so svedectvom Božej lásky.

11 ton zásob, ktoré pripravili členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, smeruje k najnúdznejším ľuďom v prvej línii. Šoféri, ktorí ich distribuujú po celej Ukrajine sú dôležití poslovia Krista! „S pokorou si uvedomujem, že týmto ľuďom nikto iný neprinesie zásoby okrem mňa, a títo chudobní ľudia nedostali od začiatku vojny od nikoho nič okrem našej evanjelickej cirkvi! Sú to stovky ľudí, ktoré naše zásoby kŕmia. Bohužiaľ, aj keď sa týchto 11 ton zdá ako veľa, toľkým ľuďom to dlho nevydrží,“ napísal koordinátor služby humanitárnej pomoci Bevan Stein.

Krabice