Krabice požehnania 2

Úspešný projekt KRABICE POŽEHNANIA (na podporu rodín na Ukrajine) je späť! Opäť prichádza možnosť pripraviť krabicu, ktorá na istý čas pomôže vykryť potreby 1 ukrajinskej rodiny. Pred Vianocami sa do projektu sa zapojilo 35 evanjelických škôl a cirkevných zborov, ktoré pripravili 113 krabíc požehnania. S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami by sme tento projekt radi zopakovali a trochu upgradovali. Podarí sa nám spoločne pripraviť aspoň 300 takýchto krabíc?

Cieľom projektu je zabezpečiť pre ukrajinské rodiny materiálnu pomoc v podobe potravín a hygienických potrieb. 1 škatuľa znamená zabezpečenie potrieb pre 1 ukrajinskú rodinu približne na jeden mesiac.

Obsah škatule musí byť totožný so „vzorovou škatuľou“, zoznam tovaru je tu: PRÍLOHA 2.2. Zoznam tovaru KRABICE POŽEHNANIA 2.pdf (Je vhodné do škatule vložiť v obálke aj biblický verš alebo iný pozdrav od tých, ktorí krabicu pripravili (môže sa pripojiť aj fotka), poteší obdarovanú rodinu.) Hodnota obsahu škatule je približne 80€ a zapojiť sa môžu cirkevné zbory, rodiny, jednotlivci, školy, zamestnanci cirkevných škôl, rodičia…

AKO SA ZAPOJIŤ:

  • nahlásiť záujem, počet krabíc a miesto, na ktoré ich doručíte prostredníctvom dotazníka (https://forms.gle/6PTCkjCpkqAyNqiw9do 20. 2. 2023
  • nakúpiť OBSAH škatúľ presne podľa zoznamu
  • POČKAŤ NA DORUČENIE ŠKATULE (nekupujte škatule, Vaše škatule budú doručené koordinátormi na Vami nahlásené odberné miesto medzi 21. – 28. 2. 2023. O podmienkach vyzdvihnutia budete informovaní SMS správou.)


Prehľad termínov: 

  • 20. 2. 2023 je posledným termínom na vyplnenie dotazníka o Vašom záujme zapojiť sa do projektu.
  • Od 21. – 28. 2. 2023 bude možné vyzdvihnúť si prázdne škatule na odbernom mieste, ktoré ste označili v dotazníku. Keďže termín vyzdvihnutia nezáleží len od doručenia škatúľ, ale aj do dostupnosti koordinátora, ktorý na danom odbernom mieste škatule vydá, podrobnosti vyzdvihnutia budú záujemcom upresnené prostredníctvom SMS správy.
  • Od 13. 3. – 17. 3. 2023  bude možné nosiť škatule pripravené na transport na odberné miesta. Konkrétne časy preberania škatúľ preberajúcim koordinátorom na odbernom mieste budú takisto záujemcom komunikované prostredníctvom SMS správy.

Po pozornom prečítaní pokynov by mali byť všetky informácie jasné, avšak v prípade, že máte ďalšie dôležité otázky ohľadom projektu, veľmi radi Vám na ne v pracovné dni od 8:30 do 17:00 odpovedia poverení koordinátori, ktorými sú  Bevan Stein (bevan_d_stein@msn.com 0903741051) a  ĽUDMILA MARTIČKOVÁ (coordinator-ukraine@ecav.sk, 0947 478 470).

 

NAJČASTEJŠIE riešené OTÁZKY A PROBLÉMY: 

 
ČO AK NEDOKÁŽEME ZOHNAŤ KONKRÉTNU POLOŽKU (KONKRÉTNEJ ZNAČKY) ZO ZOZNAMU?
V prípade, že nie je možné nájsť rovnakú značku nejakého tovaru (napr. dlhozrnnej ryže), snažíme sa nájsť inú značku, ale typ tovaru (v našom príklade ryže – ktorá má byť dlhozrnná) a gramáž musia byť zachované a totožné s typom a gramážou tovaru, aký je uvedený v zozname.
 
Môžem si samostatne zakúpiť škatuľu?
Nie. Škatule budú doručené na odberné miesto, ktoré ste označili v dotazníku.
  
Môžem doručiť naplnenú škatuľu na odberné miesto kedykoľvek?
Nie. Prosíme o rešpektovanie logistických pokynov uvedených v tomto liste vzhľadom na časové a priestorové možnosti odberných miest. Nie všetky miesta majú dostatok priestorovej kapacity na dlhodobé skladovanie väčšieho počtu týchto škatúľ a nie všade sú ľudia k dispozícii mimo pracovného času. Prosíme preto o rešpektovanie termínov a časových rozmedzí, ktoré Vám budú komunikované.
 
Môžem kontaktovať kohokoľvek, kto by mohol mať viac informácií – napr. biskupov, dozorcov, riaditeľov biskupských úradov alebo tajomníkov biskupských úradov?
Nie. Najaktuálnejšie informácie majú koordinátori projektu. V prípade, že potrebujete niečo prekonzultovať, kontaktujte Bevana Steina alebo Ľudmilu Martičkovú.

Ďalšie informácie a odporúčania

Efektívne rozloženie úloh a financií
Odporúčame, aby krabice pripravovali cirkevné zbory ako celky (najmä kvôli finančnej náročnosti). Je možné rozdeliť jednotlivé časti medzi menšie skupiny alebo rodiny a takto môže každý prispieť svojim vkladom. Alternatívou v zboroch je aj  urobiť   finančnú zbierku a potom spolu nakúpiť tovar niekoľkými členmi zboru.  Možností je viacero a je na konkrétnom spoločenstve, aký spôsob realizácie si zvolí.

Možnosť využiť finančnú pomoc prostredníctvom žiadosti o refundáciu nákladov
Na účel tohto projektu budú použité aj financie zo zbierky pre pomoc Ukrajine z  transparentného účtu ECAV: https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?iban=SK0402000000004568196251). Cirkevné zbory, ktoré pripravia viac ako 5 krabíc, môžu prostredníctvom jednoduchého formulára požiadať o refundáciu polovice nákladov, t. j. 40€ na 1 krabicu. Podmienky refundácie spolu s formulárom sú dostupné tu:
PRÍLOHA 2.5. Informácie o refundácii nákladov mimoriadne aktívnym zborom a školám v projekte Krabice požehnania.docx
PRÍLOHA 2.6. Žiadosť o refundáciu v projekte Krabice požehnania 2.docx

Pozývame Vás do spolupráce na tomto projekte a boli by sme radi, keby ste sa  do neho zapojili,  aj keď si uvedomujeme,  že za uplynulé mesiace ste už veľkou mierou prispeli k pomoci pre Ukrajinu. Už teraz Vám ďakujeme za Vašu štedrosť. Nech Vám ju Boh odplatí svojím požehnaním!