Krabice požehnania sú doručené

Bevan Stein, humanitárny koordinátor ECAV pre Ukrajinu, sa 14. novembra 2022 vrátil domov z Ukrajiny, kde zabezpečoval rozvoz „krabíc požehnania“, pripravených v rámci celej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Vzhľadom na málo času sa nepodarilo pripraviť plánovaných 200 krabíc, ale aj číslo 113, že rodiny na Ukrajine budú aspoň na mesiac zabezpečené potravinami, drogériou a základnými zdravotníckymi pomôckami. Evanjelická diakonia ako súčasť platformy Ambrela zabezpečila vydanie certifikátu pre humanitárny koridor na Ukrajinu a pomáha aj svojimi kontaktami, činnosťou, aby sa humanitárna pomoc od ECAV plynulejšie dostala na územie UA.  

Brat Bevan na svojom FB profile píše: 

„113 krabíc, každá s hmotnosťou cca. 18 kilogramov, zabezpečia jedlo a hygienické potreby pre malú rodinu na mesiac, alebo pre jednu staršiu pani na 2 mesiace. Všetky krabice starostlivo zabalili láskavé ruky v cirkevných zboroch a na cirkevných školách po celom Slovensku. Povzbudzoval som ich, aby do krabíc vložili aj osobné modlitby, pozdravy, verše z Písma a dokonca aj kontaktné informácie, aby príjemcovia spolu s materiálnou pomocou, vnímali aj modlitby a lásku. Dúfam, že tento projekt zopakujeme a dosiahneme náš cieľ 300-400 „krabíc požehnania“ a zapojíme všetky cirkevné zbory ECAV. Biskup VD ECAV Peter Mihoč súhlasil, že do projektu môžeme prizvať aj iné cirkvi, aby nám pomohli, ak budú chcieť, naplniť ďalšie krabice pre ľudí v Černihive. Keďže správa o tomto projekte sa rozšírila, už dnes sa do projektu zapojilo 17 slovenských baptistických zborov. Nabudúce nebudeme pracovať v časovom strese a počkáme na vyzbieranie krabíc, aby sme využili plnú kapacitu nákladného auta, teda 8 ton.

Som veľmi hrdý na našich bratov a sestry evanjelikov na Slovensku, ktorí posilňujú ruky statočných sestier luteránok na Ukrajine tak, že skutkami aj slovom zdieľajú evanjelium a nádej, ktorú máme v Ježišovi. Nech sa evanjelium ukáže v celej svojej sile. Nech Božia láska vezme jeho služobníkov do najtemnejších miest a prekoná temnotu.
Ján 1, 4-5 „Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy.“

Na slovenskej strane by som sa rád poďakoval generálnemu biskupovi Ivanovi Eľko, biskupovi VD Petrovi Mihočovi a tiež pani Renáte Vinczeovej, zastupujúcej generálnej dozorkyni. Ďakujem aj 35 evanjelickým farárom a riaditeľom cirkevných škôl! Pracovali ste tak tvrdo a vložili ste do tohto projektu toľko zo seba, že som bol veľmi dojatý a inšpirovaný!

Na ukrajinskej strane ďakujem biskupovi Schwarzovi za požehnanie projektu „krabice požehnania“. Ďakujem Lýdii a Ľudmile za to, že celé mesiace pracovali s viac ako 300 rodinami, aby sme im našli niečo na jedenie, teplé a suché miesto na spanie a za to, že kázali a skutkami dokazovali evanjelium tým, ktorí žijú v tieni smrti. Každý z nich si prešiel nevýslovnými ťažkosťami a vaša služba im, je jedinou nádejou, ktorú majú. Všetkých nás inšpirujete svojou oddanosťou a tvrdou prácou!“