Krabice požehnania sú na Ukrajine

Celkovo 35 slovenských evanjelických cirkevných zborov a evanjelických škôl, pripravilo 115 krabíc požehnania. Zmyslom projektu bolo obdarovať ľudí, ktorí žijú vo vojnou zmietaných oblastiach na Ukrajine, konkrétnymi produktami, ktoré potrebujú pre svoj život (ich zoznam bol vopred stanovený) na jeden mesiac.

Koordinátorom projektu bol brat Bevan Stein, humanitárny pracovník ECAV, zamestnaný vďaka podpore zo Svetového luteránskeho zväzu. O krabiciach požehnania informoval na svojom Facebookovom profile:

„Som na Ukrajine a rozvážam humanitárne zásoby, zhromaždené za posledné týždne v slovenských evanjelických kostoloch po celej krajine.
Lydia Tselsdorf a Ľudmila Ponomar, pomáhajú v šiestich dedinách na sever od Kyjeva, ktoré boli pred pár mesiacmi úplne zničené pri ústupe ruských vojakov. Ľudia, ktorí prežili a stále zostávajú v úkryte, potrebujú pred zimou jedlo, vodu, lieky a teplé oblečenie. Lydia, z nemecko-luteránskej ukrajinskej cirkvi, sa už mesiace spája s Ľudmilou, z Nadácie Sloboda srdca, aby pomohla poskytnúť akúkoľvek pomoc viac ako 300 rodinám a viac ako 1 000 ľuďom, najmä ženám a deťom.
Ako koordinátor ECAV som absolvoval dva výjazdy, aby som im pomohol, ale vždy sa mi zdalo, že v porovnaní so skutočnou potrebou, som len kvapkou v mori. Tento transport však skutočne pomôže asi jednej tretine rodín na celý mesiac! Toto prvé celoštátne úsilie na Slovensku, nás veľa naučilo. Spoznal som veľa skvelých nových partnerov a teším sa, že tentokrát môžem skutočne a citeľne pomôcť ľuďom, o ktorých sa Lydia a Ľudmila starajú. Teším sa na tváre tých, ktorí prijímajú naše krabice požehnania a modlím sa, aby to prinieslo silné posolstvo Božej lásky spolu s evanjeliom o spáse v Ježišovom mene. Modlite sa prosím so mnou, aby snaha, investovaný čas, zdroje a úsilie vynaložené na Slovensku, boli odkazom lásky pre našich priateľov na Ukrajine. Nech Boh spôsobí, že jasné svetlo zo Slovenska presvieti domácnosti u našich východných susedov. 
Vôbec nič by nebolo možné bez podpory a dôvery biskupa Petra Mihoča, generálneho biskupa Ivana Eľka a zástupkyne generálneho dozorcu Renáty Vinczeovej, ktorá tento projekt dotiahla do úspešného konca. Ďakujem všetkým, veľkým aj malým!
Nech pri doručení týchto krabíc požehnania ľuďom, ktorí nemajú doslova nič, ide Boh predo mnou a obklopuje ma strážnymi anjelmi! Nech Boh posilní ruky a srdcia tých, ktorí pracujú s Lydiou a Ľudmilou, aby pokračovali v službe s vedomím, že stojíme pri nich, modlíme sa za nich a veríme, že ich snaha je Pánu Bohu milá.“