Praktické činnosti

"Takto vraví Hospodin: Prisluhujte právo a spravodlivosť, vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa, netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu, ani vdovu."

(Jer 22, 3)

Pomáhame ukrajinským utečencom: