Transport

"Prišiel však k nemu pocestný Samaritán, a vidiac ho zľutoval sa nad ním, pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviadko, zaniesol do hostinca a opatroval ho."

  • pomáhame s prevozom z ukrajinsko – slovenských hraníc Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slemence ako aj s Veľkokapacitných centier Humenné a Michalovce či s HOTSPOTOV v Košiciach, Prešove a v iných slovenských mestách
  • pomáhali sme pri prevoze autobusmi v rámci Slovenka či do Talianska a Nemecka (cestujúcim sme zabezpečili bagety a minerálky)
  • prevážame osobnými autami ako aj 9 – miestnymi tranzitmi
  • okrem súkromných osôb prevoz utečencov organizovali autá GBÚ ECAV na Slovensku Bratislava, BÚ VD ECAV na Slovensku Prešov, ako aj spolupracujúce organizácie SEM, RELEVANT, brat farár Drahomír Oslík z USA atď.