V činení dobrého neochabujme!

Svetový luteránsky zväz a Evanjelická cirkev z USA sú pripravení pomôcť Slovensku (a ďalším európskym krajinám susediacim s Ukrajinou) vysporiadať sa s ukrajinskou krízou. Členské cirkvi SLZ a ich partnerské misijné i diakonické organizácie spolu s ďalšími donorskými organizáciami i jednotlivcami odsúhlasili poskytnúť finančné prostriedky na projekty, ktoré pomôžu evanjelickým cirkevným zborom, inštitúciám i zariadeniam vytrvať v poskytovaní pomoci utečencom z Ukrajiny. Bližšie informácie dostupné na: https://www.lutheranworld.org/

 

Ak sa váš zbor, ubytovacie zariadenie či vzdelávacia inštitúcia venuje pomoci ukrajinským ženám a deťom, táto výzva je práve pre vás! Podľa výziev, zverejnených v najbližšom období, bude možné žiadať o schválenie projektu do maximálnej výšky 15 000 € (nielen) v štyroch navrhovaných oblastiach:

1. podpora inštitúcií/zariadení (v oblasti vybavenia, financovania koordinátorov pomoci alebo učiteľov ukrajinských žiakov, čiastočnej úhrady režijných nákladov)
2. podpora integrácie utečencov v spoločnosti (organizovanie rôznych podujatí či projektov, ktoré pomôžu vysvetľovať situáciu a zmierňovať eventuálne nepriateľské naladenie spoločnosti voči utečencom)
3. pastorálna starostlivosť o utečencov (organizovanie školení pre tých, ktorí sa budú pastorálne venovať utečencom, realizácia pastorálnych návštev, tréningov atď.)
4. podpora diakonie (zlepšenie integrácie utečencov v hosťujúcich komunitách v oblasti školy, spoločnosti, spoločenstva, jazykových zručností atď.)

 

Spomínané oblasti pomoci boli navrhnuté na základe prieskumov, dotazníkov či návštev viacerých zariadení pracovníkmi SLZ. Na základe spomínaných dát získaných z viacerých zdrojov sa predpokladá, že práve v týchto oblastiach vznikli najväčšie potreby podpory. Po konzultácii so sponzormi je však možné navrhnúť aj projekt so zameraním na inú oblasť pomoci Ukrajincom na Slovensku. Ak chcete vedieť viac, pozorne sledujte informácie na oficiálnych webových stránkach ECAV.