Zbierka na pomoc Ukrajine

AKTUALIZÁCIA: Novinkou v pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku UKRAJINE, ktorá určite nie je ukončená, je nový transparentný účet vo VÚB.

Sem môžu záujemcovia posielať svoje dary, o ktorých použití budeme samozrejme informovať. Doteraz platný a zverejnený účet s variabilným symbolom zostane aktuálny, príspevky z neho však budeme smerovať na spomenutý transparentný účet, ktorý dávame do vašej pozornosti a prosíme o jeho prioritné použitie.

LINK na účet:  https://tinyurl.com/ecav-ukrajina