Svetový luteránsky zväz pomohol s otvorením druhej triedy v MŠ Koráb pre deti ukrajinských odídencov

Svetový luteránsky zväz podporil otvorenie druhej triedy v MŠ Koráb pre deti ukrajinských odídencov

Na potreby v súvislosti s krízou na Ukrajine museli zareagovať nielen ubytovacie zariadenia, ale aj školy. Potrebu rozšíriť svoju kapacitu pocítili aj v CMŠ Koráb v Liptovskom Hrádku, a tak sa zapojili do projektu Svetového luteránskeho zväzu.

Cieľom projektu bolo zvýšiť kapacitu Cirkevnej materskej školy v Liptovskom Hrádku, ktorej zriaďovateľom je CZ ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok a poskytnúť tak priestor pre umiestnenie detí odídencov z Ukrajiny do materskej školy. Cieľom bolo otvoriť a zabezpečiť prevádzku druhej triedy v Cirkevnej materskej škole, ktorú bude môcť navštevovať až 21 detí odídencov z Ukrajiny.

Druhá trieda Cirkevnej materskej školy bola otvorená 2.mája 2022 a bola určená pre ukrajinské deti. Do triedy nastúpilo 14 ukrajinských detí. CZ zabezpečil sme dve ukrajinské učiteľky. V tomto režime fungovala trieda až do konca júla 2022. Od septembra boli vytvorené dve zmiešané triedy pre mladšie a staršie deti. Tento krok bol dôležitý aj z hľadiska integrácie ukrajinských detí medzi slovenskými deťmi.

Novovytvorená trieda cirkevnej materskej školy poskytla od septembra 2022 zázemie pre 10 ukrajinských detí. To umožnilo ich integráciu do komunity majoritnej spoločnosti. Rovnako to umožnilo ich mamám zapojiť sa do plnohodnotného pracovného a komunitného života.

Svetový luteránsky zväz podporil rozšírenie kapacity materskej školy v oblasti ľudských zdrojov a vybavenia dotáciou vo výške 14 680 eur.