Humanitárna pomoc pre Ukrajinu I.

Koordinátor humanitárnej pomoci pre Ukrajinu Bevan D. Stein, ktorý pôsobí pod hlavičkou Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku od augusta 2022 vďaka podpore Svetového luteránskeho zväzu, zrealizoval 18. augusta cestu na Ukrajinu – doručenie humanitárnej pomoci, ktorú zakúpila ECAV.

Toto bola prvá veľká pomoc našej cirkvi priamo na Ukrajinu, koordinovaná v spolupráci s ukrajinským biskupom Schwarzom. Pomoc je vďaka tomu adresná a všetky humanitárne položky (trvanlivé potraviny aj hygienické potreby ) sú distribuované cez miestnych koordinátorov pre konkrétne rodiny. Celkové výdavky boli v sume takmer 10 000€ a uhradené boli zo zbierky ECAV na pomoc vojnou sužovanej Ukrajine. 

Tieto aktivity sme mohli zrealizovať iba vďaka vašim finančným príspevkom na transparentný účet vedený vo VÚB banke. Snahou vedenia ECAV aj túžbou biskupa Schwarza je opakovanie takejto humanitárnej pomoci jeden-dvakrát mesačne. Blíži sa totiž zimné obdobie a práve malé zásoby na mrazivé dni by mohli ľuďom v ťažkých chvíľach veľmi pomôcť. Prosíme vás preto, ak je to vo vašich silách a možnostiach, o vytrvanie v dobročinnosti. Všetky informácie o ďalšej podpore nájdete na webovej stránke ecav.sk.