Humanitárna pomoc pre Ukrajinu II.

Na začiatku septembra odišla vďaka koordinátorovi Bevanovi Steinovi druhá dodávka pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pre Ukrajinu, konkrétne 23 ton materiálu pre štyri denominácie a dve neziskové organizácie v Kyjeve, Černihive a Odese. Koordinácia takejto formy pomoci je vždy veľmi náročná a v mnohých prípadoch úplne unikátna. Druhý transfer humanitárnej pomoci je však vďaka Bohu úspešne za nami. A určite nekončíme!

Organizácia, s ktorou ako ECAV spolupracujeme je Feed the Hungry a jej pobočka v Prahe. (https://www.feedthehungry.org/). Hlavným cieľom organizácie je sýtenie chudobných a hladných na celom svete, posilňovanie cirkvi na celom svete a zdieľanie nádeje, ktorá prichádza skrze Ježiša Krista. Práve vďaka tejto misijnej organizácii, ktorá prijíma dary a podporu na svoje misijné pôsobenie, z celého sveta, nakupujeme tovar pre Ukrajinu iba za čiastkovú sumu celkovej hodnoty. Za 15,000 € (uhradené z transparentného účtu) sme na Ukrajinu mohli odviezť humanitárnu pomoc v hodnote cca. 50 000€.

Ďalšia spolupráca vzniká pri doprave. Vďaka Vasylovi Hadzhehovi sme celý náklad z Prahy dopravili do centrálneho skladu v Kyjeve (cena 4 800€- uhradená z transparentného účtu), odkiaľ ho brat Bevan Stein rozvážal do Odesy a okolitých miest vo svojom kamióne. (cena 1 132,80 €- uhradená z transparentného účtu) 

Situácia na Ukrajine je často veľmi komplikovaná a preprava humanitárnej pomoci so sebou prináša mnohé komplikácie. Cesta späť na Slovensko nebola vôbec jednoduchá. Bevan na svojom FB profile píše: 

„Kým som sa dostal späť na Slovensko, sedel som za volantom presne 45 hodín jedinej prestávky a čakal som v kolónach kamiónov dlhých viac ako 15 kilometrov! Keby nebolo biskupa Petra Mihoča, biskupa Pavla Schwarza, generálneho konzula Pavla Pánisa, Tonyho Frica, Radoslava Drába, Jaroslava Bána, Anatolija Raychynetsa, Vasyliho Hadzhehu, ako aj mnohých ďalších, ktorí vo dne v noci volali na ukrajinské úrady aby som sa posunul no kúsok dopredu, bol by som tam ešte najmenej 5 dní! Dokonca vznikol plán, ako prepašovať môj kamión v konvoji vojenských vozidiel, vracajúcich sa z dodávky materiálu ukrajinskej armáde cez Rumunsko a Maďarsko! Som veľmi rád, že toto som nemusel robiť. Stále som hľadal spôsob, ako sa dostať domov. Improvizoval som a jazdil cez mosty s nosnosťou 7 ton a dokonca som išiel mimo cesty cez blato, aby som sa dostal na inú cestu označenú pre nákladné vozidlá! Je veľmi náročné zvládnuť prvú cestu, potom vykladanie po celej západnej a strednej Ukrajine a potom opäť boj, aby som sa dostal späť domov! Mám pocit, akoby ma niesli modlitby mnohých ľudí a neustála pomoc tých, ktorí sú spomenutí vyššie. Vedel som, že som počas celej cesty nebol sám, ale mal som pocit, že satan by ma rád zastavil a zabránil mi v plnení mojej misie akýmkoľvek spôsobom – ale prehral a Boh zvíťazil! Chvála Bohu! Ďakujem všetkým, ktorí sa za mňa modlili a tiež robili všetko pre to, aby som si dnes mohol trochu vydýchnuť.“