Rekonštrukcia kúrenia a nakúpenie vybavenia v CZ Tornaľa

Vzhľadom na potrebu zlepšenia podmienok ubytovania pre dve ženy a dve deti v Tornali, evanjelický cirkevný zbor zareagoval na výzvu a požiadal Svetový luteránsky zväz o podporu v podobe rekonštrukčného projektu. Projekt bol zameraný na rekonštrukciu kúrenia a na nakúpenie vybavenia, potrebného pre každodenný život odídencov z Ukrajiny, ako napríklad postelí, skríň, chladničky a pod. Všetky aktivity sa podarilo zrealizovať podľa plánu a výsledkom je úspešné naplnenie cieľov projektu. Vďaka tomu odídenci z Ukrajiny môžu v Tornali žiť v lepších podmienkach ako predtým – v izbách s príjemnou teplotou a potrebným vybavením. Svetový luteránsky zväz podporil tento projekt dotáciou vo výške 3 000 eur.