Renovácia kúpeľne a výmena starých dverí v Spišskej Belej

Čoskoro po prepuknutí krízy na Ukrajine sa cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Belá zapojil do výzvy ECAV na Slovensku a ponúkol svoje priestory pre odídencov z Ukrajiny. Celkovo sa v CZ podarilo vytvoriť sedem miest na spanie v dvoch miestnostiach.
V rámci skvalitnenia pobytu piatich odídencov z Ukrajiny (babky s dcérou, dospievajúcou vnučkou a dvoma školopovinnými vnukmi) sa CZ rozhodol zapojiť do rekonštrukčného projektu Svetového luteránskeho zväzu zrekonštruovaním priestorov kúpeľne a výmenou starých dvier pri vstupe do átria, ktoré sú pri vstupe do priestorov hostí z Ukrajiny. Tieto dvere sa do príchodu hostí využívali málo, s ich príchodom sa frekvencia ich používania zvýšila a bolo potrebné ich vymeniť.
Po schválení projektu a obdržaní finančného príspevku od SLZ vo výške 2672 EUR sa presbyteri cirkevného zboru rozhodli, že cirkevný zbor tiež finančne podporí túto renováciu. Nakoniec bola presbyterstvom i konventom schválená kompletná renovácia – okrem plánovanej výmeny sprchovacieho kútu a batérie, umývadla, batérie a WC, bol v kúpeľni kompletne vymenený obklad, znížený strop, vymenené okno (kvôli šetreniu energiami) a namontovaný rebríkový radiátor spolu s kúrením.