Rekonštrukcia kuchynskej linky v kostolníckom byte v Martine

V cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Martin sa takisto s veľkým zanietením venujú núdznym, ktorí prišli na Slovensko z Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu. V kostolníckom byte, ktorý je vo vlastníctve cirkevného zboru, je dlhodobo ubytovaná onkologická pacientka s rodinou (manželom a dvomi neplnoletými deťmi) a s priateľkou – dospelou ženou. Cirkevný zbor sa zapojil do výzvy Evanjelickej cirkvi a požiadal Svetový luteránsky zväz o schválenie projektu zameraného na rekonštrukciu kuchynskej linky, ktorý bol schválený a podporený sumou 3000 eur. Keďže rekonštrukcia kuchyne dopadla podľa plánu a významne uľahčuje každodenný život predovšetkým hosťke trpiacej onkologickým ochorením, predstavitelia cirkevného zboru, ako aj samotné presbyterstvo, sú nadmieru spokojní s výsledkom. Slovami zborového dozorcu, „hostia z Ukrajiny majú teraz neporovnateľne vyšší štandard bývania“. Ako ďalej vysvetľuje brat dozorca, „projekt pomohol nielen integrácii odídencov z Ukrajiny do života cirkevného zboru (pravidelne navštevujú služby Božie a jedno z detí navštevuje Evanjelickú materskú školu), ale aj zaktivizoval členov cirkevného zboru a presbyterstva, ktorí ochotne pomáhali a aj naďalej pomáhajú odídencom z Ukrajiny“.

Pôvodná kuchyňa

Nová kuchyňa