Rekonštrukcia kuchyne v Obišovciach

V cirkevnom zbore Obišovce, podobne ako vo viacerých iných zariadeniach, po ubytovaní odídencov z Ukrajiny pocítili potrebu skvalitniť priestory kuchyne. Slovami zborového brata farára: „Potrebovali sme upraviť zborovú kuchynku tak, aby mohla byť používaná na každodenné varenie“.

Kuchynka dostala nový šat – staré stoly a skrinky boli zlikvidované, poškodené časti pracovnej dosky boli vymenené za nové, dobrovoľníci z cirkevného zboru poskladali a osadili nové skrinky a namontovali pracovnú dosku, ako aj nainštalovali nové elektrické zapojenie.

„Kuchynku v súčasnosti využívajú predovšetkým naše dve sestry z Ukrajiny, ktoré sú u nás ubytované. Majú väčší úložný priestor, a tak potraviny nemusia mať rozložené po zemi, kuchynka je teda praktickejšia na každodenné používanie a nám sa realizáciou tohto projektu podarilo spríjemniť im ich pobyt u nás,“ objasňuje brat farár.

Renovácia kuchynky mohla byť zrealizovaná vďaka podpore zo Svetového luteránskeho zväzu (730 EUR), ale aj vďaka dofinancovaniu projektu cirkevným zborom a ochotnej práci dobrovoľníkov z cirkevného zboru Obišovce. Odídenkyne z Ukrajiny (pani v dôchodkovom veku a jej dcéra) navštevujú bohoslužby a snažia sa zapájať aj do iných aktivít v cirkevnom zbore a cirkevný zbor sa s láskou stará o ne.

PRED RENOVÁCIOU:

PO RENOVÁCII: