Rekonštrukcia kuchyne v CZ Bratislava – Staré Mesto

Rekonštrukcia kuchyne v byte využívanom odídenkyňami z Ukrajiny v cirkevnom zbore Bratislava – Staré Mesto
Zlepšenie podmienok ubytovania odídencov z Ukrajiny ležal na srdci aj bratislavskému cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Starom Meste, preto sa rozhodol ako viaceré ďalšie zbory, poskytujúce ubytovanie odídencom z Ukrajiny, využiť možnosť žiadať o podporu Svetový luteránsky zväz. Cirkevný zbor Bratislava – Staré Mesto poskytol ubytovanie na Konventnej ulici v Bratislave starej mame a dvom matkám s malými deťmi. Na to, aby boli priestory využívateľné, bolo nutné zrekonštruovať kuchyňu. Rekonštrukcia bola možná vďaka schváleniu rekonštrukčného projektu, ktorý bol podporený dotáciou vo výške 3 000 eur a zdarne zrealizovaný.