Nový kotol v Nitre

Zlepšenie bývania pre odídencov z Ukrajiny v cirkevnom zbore ECAV a. v. na Slovensku Nitra

Cirkevný zbor Nitra sa zapojil do projektu SLZ s cieľom zlepšiť bývanie odídencom z Ukrajiny výmenou poruchového kotla v kaplánskom byte, ktorý zabezpečuje vykurovanie priestorov v dvoch bytových jednotkách, kde sa poskytovalo ubytovanie pre odídencov. V rámci projektu bol vymenený kotol a jeden radiátor. Svetový luteránsky zväz podporil tento projekt príspevkom vo výške 3000 EUR.