Ohrev TKV a vykurovanie pomocou obnoviteľných zdrojov energie v Liptovskom Mikuláši

V rámci rekonštrukčných projektov zameraných na skvalitnenie bývania odídencov z Ukrajiny na Slovensku sa dostalo podpory aj projektu žiadaného cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Liptovskom Mikuláši, ktorého cieľom bola rekonštrukcia vykurovania. Rekonštrukcia vykurovania bola nutná z dôvodu zachovania možnosti dlhodobého ubytovania pre utečencov z Ukrajiny a sledoval sa ňou aj sekundárny cieľ – úspora obnoviteľných zdrojov energií na vykurovanie. Rekonštrukcia kúrenia objektu, ktorý je majetkom CZ ECAV Liptovský Mikuláš, situovaného v lokalite Ploštín, prebehla podľa predstáv – cieľ projektu bol dosiahnutý a reálna úspora obnoviteľných zdrojov energie sa pohybuje vo výške 30%. Svetový luteránsky zväz podporil tento projekt dotáciou vo výške 3000 eur.