Nová kuchyňa a rekonštrukcia priestorov toalety v Prešove

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Prešove vďaka spolupráci so Svetovým luteránskym zväzom na prelome rokov 2022 – 2023 výrazným spôsobom zlepšil kvalitu bývania štvorčlennej ukrajinskej rodinky ubytovanej v priestoroch fary rekonštrukciou kuchyne a toaliet.
Cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne bývania v apartmáne. Tento obytný priestor bol zriadený v roku 2005 a odvtedy v ňom neprebehla zásadná rekonštrukcia. Primárne bol určený na občasné ubytovanie (prenocovanie hostí). Tomu zodpovedalo aj minimalistické vybavenie obytného priestoru. „Objednali sme remeselníkov za účelom vykonania sanačných a stavebných a prác, zakúpili sme kompletnú kuchynskú linku, sanitu, spotrebiče a obklady, tak, aby vznikol trvale obývateľný priestor s plne funkčnou kuchyňou, ktorá zabezpečí každodenné fungovanie rodiny s deťmi,“ objasňuje koordinátorka projektu za cirkevný zbor Prešov.

„V súčasnosti je v apartmáne ubytovaná jedna 4 členná rodina. Dvaja dospelí a ich dve deti – 8 ročný chlapec a 5 ročné dievča. Zlepšením kvality ubytovania sa snažíme zmierniť ich ťažkú životnú situáciu, keď už rok sú preč zo svojho domova,“ dodáva koordinátorka projektu za cirkevný zbor Prešov.

CZ Prešov a ukrajinskú rodinku bývajúcu v zrekonštruovaných priestoroch navštívili aj pracovníci Svetového luteránskeho zväzu a ELCA v januári 2023