Asistencia pre ukrajinských utečencov a vybavenie ubytovania v Poprade

Po príchode odídencov z Ukrajiny sa aktivizoval domáci cirkevný zbor Poprad dcérocirkev Stráže a premenili zborový dom na ubytovanie. Využili to, čo mali k dispozícii v zborovom dome a ostatné vybavenie zabezpečili darcovia z cirkevného zboru. Veľké množstvo prác cirkevný zbor vykonal svojpomocne, avšak vždy existovali potreby, ktoré sa podarilo vyriešiť realizáciou projektu Svetového luteránskeho zväzu. Vďaka predmetnému projektu sa cirkevnému zboru podarilo zabezpečiť do tohto ubytovania tri nové postele a dve skrine, ktoré miestny koordinátor poskladal a umiestnil v zariadení.

Odídencom boli poskytnuté aj priestory malého ubytovania v Poprade v meste, ktoré sa v zbore príležitostne používa pre hostí. Podobne aj v tomto ubytovaní bolo vykonané veľké množstvo prác svojpomocne, taktiež boli realizované drobné rekonštrukcie na náklady zboru. Z projektu Svetového luteránskeho zväzu bola zakúpená kuchynská linka, drez, vodovodná batéria, sporák, chladnička, digestor a hrnce.

Ďalšou oblasťou, zahrnutou v projekte, bola potreba pomoci odídencom z Ukrajiny v každodennom živote. Zatiaľ čo odídenci v apartmáne boli samostatní (dve pracujúce ženy a jedna dôchodkyňa), v priestore v Strážach vzniklo miesto, kde boli umiestnení odídenci s potrebou bezbariérového prístupu, a teda aj s potrebou asistencie. Od počiatku tam boli rodiny s postihnutými deťmi v rôznom veku. Jedno dieťa bolo úplne ležiace a dve deti boli na vozíčkoch. Následne do zariadenia prišli dve rodiny s deťmi, ktoré majú postih v pohybovom aparáte a mentálny postih. Vzhľadom na zložitosť problémov a potrieb týchto rodín, bolo nutné poskytovať im zvýšenú starostlivosť, na čo sa podujala rodina Mlynáriková, ktorá mohla vďaka projektu Svetového luteránskeho zväzu plniť rolu koordinátorov pomoci pre rodiny odídencov z Ukrajiny. Zabezpečovali pre rodiny dopravu, vybavovali potrebné záležitosti na úradoch, spolupracovali pri nákupoch a veľmi dôležitou bola aj duševná a duchovná podpora, ktorú odídenci potrebovali hlavne v začiatkoch. Postupom času sa takto vytvorili aj pekné priateľské väzby. Vďaka projektu Svetového luteránskeho zväzu bolo možné v roku 2022 prispieť koordinátorom, aby mohli pokračovať v danej službe. Celkovo Svetový luteránsky zväz podporil projekt cirkevného zboru v Poprade príspevkom vo výške 4638 eur.

(Viac informácií o službe odídencom je možné nájsť na webových stránkach: https://ecavpp.sk/data/zborovy-list/ a https://ecavpp.sk/data/2022/02/pomoc-ukrajine/).