Výmena starých radiátorov v kaplánskom byte v Rankovciach

Aj cirkevný zbor Rankovce sa zapojil do projektu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v spolupráci so Svetovým luteránskym zväzom, ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky odídencom z Ukrajiny, hľadajúcim svoje dočasné či dlhodobé útočisko na Slovensku.
V Rankovciach bolo cieľom pripraviť byt, v ktorom sa zdržiavali odídenci z Ukrajiny, na zimné mesiace a zabezpečiť bezproblémové kúrenie, keďže staré plechové radiátory už miestami zatekali a hrozili nefunkčnosťou.
Cirkevný zbor teda s podporou Svetového luteránskeho zväzu zakúpil celkom tri radiátory, ktoré boli nainštalované a spojazdnené, čím sa byt stal pripraveným na používanie aj v zime. Výška podpory tohto projektu od Svetového luteránskeho zväzu bola 900 eur.
Od 28. februára 2022 sa tento byt používa na ubytovanie prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny a celkovo v ňom dosiaľ spalo päťdesiatpäť ľudí na úteku.

Hostia z Ukrajiny a zborová farárka

Vymenený radiátor

Starý radiátor