Webinár o projektoch SLZ

V piatok, 1. júla 2022, sa uskutočnil webinár pre prihlásených záujemcov o online inštruktáž k vypĺňaniu žiadostí o projekty SLZ. Zúčastnení sa dozvedeli o možnostiach projektov, o spôsobe žiadania aj o termínoch, ktoré je potrebné v celom procese žiadania o projekt rešpektovať. Pre záujemcov o projekt, ktorí sa webinára nemohli zúčastniť, je pripravený manuál s informáciami, ktoré zazneli na webinári, spolu s tlačivom žiadosti, ktoré je pripravené na stiahnutie.