Svetový luteránsky zväz podporil cirkevné zbory a zariadenia príspevkom na energie

Signifikantné zdražovanie energií v roku 2022 po náročných rokoch pandémie znamenalo ďalšiu veľkú ranu pre spoločnosť, zasiahlo nielen veľké firmy a inštitúcie, ale aj domácnosti i cirkevno-organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Mnohí Slováci sa nastavili do režimu radikálneho šetrenia, pretože sa obávali existenčných problémov pre vysoké účty za energie. Február 2022 však zasadil ešte horší úder – vojnový konflikt – ktorým sa neistota, obavy a bezútešná perspektíva budúcnosti ešte viac posilnila a ceny už aj tak vysokých cien energií ešte viac stúpli.

Neľahké rozpoloženie však cirkevné zbory a cirkevné zariadenia neodradili od pomoci núdznym a vrelo do svojich zariadení prijímali všetkých odídencov z Ukrajiny utekajúcich pred vojnou, ktorých mohli. Podstúpili riziko, že na konci roka 2022 a začiatkom roka 2023 sa ich pohostinnosť značne negatívnym spôsobom odrazí na stave ich rozpočtu, čo sa napokon aj potvrdilo.

Na vojnový konflikt promptne zareagoval jeden z kľúčových zahraničných partnerov Evanjelickej cirkvi na Slovensku – Svetový luteránsky zväz (SLZ) s ponukou pomoci, ktorú ECAV s radosťou prijala. Po viacerých diskusiách s predstaviteľmi i pracovníkmi ECAV sa SLZ rozhodol našu cirkev podporiť možnosťou žiadať o projekt, ktorého cieľom bolo refundovať energie (elektrinu a plyn) cirkevným zborom a zariadeniam, ktoré vo svojich priestoroch v čase podávania žiadostí jún – júl 2022) mali ubytovaných odídencov z Ukrajiny. Na výzvu zareagovalo 12 subjektov (CZ Batizovce, CZ Liptovský Hrádok – Dovalovo, CZ Hybe, CZ Levoča, CZ Myjava, CZ Párnica, CZ Prešov, CZ Príbelce, CZ Soľ, CZ Želiezovce, Východný dištrikt – ubytovacie zariadenie Janoškov dom v Liptovskom Hrádku a MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove), medzi ktoré bola alikvotne prerozdelená čiastka 40 040 EUR. Aj vďaka tejto podpore mohlo mať dlhodobo strechu nad hlavou 152 odídencov z Ukrajiny, 62 detí a tínedžerov vo veku od 0 – 18 rokov a 80 žien, z ktorých bolo 36 vo veku nad 50 rokov.