Drobné rekonštrukcie veľkého významu

Pomoc ukrajinským odídencom, ktorí sa rozhodli pre dlhší pobyt v cirkevných zboroch a zariadeniach, sa realizovala aj prostredníctvom rekonštrukčných projektov, cieľom ktorých bolo zlepšiť podmienky ich bývania. Po vyhlásení výzvy na prelome júla a augusta 2022 podalo žiadosť o finančný príspevok na drobné rekonštrukcie 15 cirkevných zborov, menovite CZ Bratislava – Staré Mesto, CZ Levice, CZ Levoča, CZ Liptovský Mikuláš, CZ Lučenec, CZ Martin, CZ Piešťany, CZ Rankovce, CZ Sazdice, CZ Spišská Belá, CZ Stará Turá, CZ Nitra, CZ Obišovce, CZ Tornaľa a CZ Prešov. Na tieto účely Svetový luteránsky zväz prerozdelil na základe doručených žiadostí 51 429 EUR.

Malé rekonštrukčné projekty boli zamerané predovšetkým na rekonštrukciu kuchýň, kúpeľní a toaliet, ako aj na realizáciu energetických úspor výmenou starých okien či na rekonštrukciu kúrenia. Lepším podmienkam bývania sa v úvode roka 2023 potešilo spolu 69 odídencov z Ukrajiny, 28 detí od 0 – 15 rokov, 39 žien (33 žien do 50 rokov, 4 ženy od 50 – 65 rokov, 2 ženy nad 65 rokov) a 8 mužov (2 muži od 18 – 30 rokov, 4 muži od 30 – 50 rokov a 2 muži od 50 – 60 rokov).